Dansa en frostflinga


Så här kan man dansa en snökristall eller en isros som förändras.
Bild ur Två händer & en fot av Eva Perbrand Magnusson, en bok om skapande dans med barn. Utgiven av Scenkonst Sörmland 2015.