Sommar på slätten

För länge sen målade jag parallellt med illustrerandet. Att måla den folktomma Uppsalaslätten kändes välgörande när jag ritade så mycket människor i jobbet. Min dåvarande ateljé var inrymd i en ekonolibyggnad på en lantgård mitt på den mest karga, vindpinade slätten norr om stan. Då och då lyfte jag blicken från arbetet för att titta långt ut över fälten och kanske skissa, alla årstider, alla väder. De här oljemålningarna är ganska små, ca 30 x 20 cm.