Ridläraren Kattis i pedagogisk undervisning


Susanne Lundesjö Kvart, lärare i pedagogik på Hippologprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala, ska använda ett par bilder på Märtas hetlevrade ridlärare Kattis i sin licentiatsuppsats om ridlärares pedagogiska praktik. Kattis kommer även finnas med (som avskräckande exempel hoppas jag!) i undervisningen. Kul!