Uppslag ur mattehäften

Fyra uppslag ur de tio mattehäftena Träna på för åk 1-3. Författare Maria Danielsson och Ida Rudin, Natur & Kultur 2012. Jag står för form och illustrationer.