Hästen HallonNågra bilder ur en ny lättläst hästbokserie som kommer ut på Hegas förlag våren 2011. De handlar om den snälla fjordhästen Hallon och hennes flickor.
Här kommer Hallon och Ridskola med Hallon.