Klara Målen

Klara målen
Matematik och svenska för åk 3
Text Catherine Bergman, Maria Österlund, Katarina Herrlin, Ida Nilsson
Bild och grafisk form EEW
Natur & Kultur 2009
Läs mer och se smakprov här.