Fler småbilder ur Rabbit
Rabbit 
Friends, Animals, Hello!
Engelska för åk 1-5
Text Mari Jonsson
Bild och grafisk form EEW
Natur & Kultur 2009