Klara Målen – Tal och räkning


Ur Klara Målen
Matematik för åk 1-3
Bild och grafisk form EEW
Text Catherine Bergman
Maria Österlund
Natur & Kultur 2008