Grafisk form av doktorsavhandling

Raffinerade rum – bensinstationer och precisionskultur i Sverige1924–1954 av Olle Wilson, Nordiska Museets förlag 2012. Här har jag inte alls varit verksam som illustratör utan enbart som formgivare. Mer om boken finns att läsa här.