Dag
Johans dag
Text och bild Erika Eklund Wilson
Bonnier Utbildning 2010