Lera och is


Ur Lovas vår
Text Ann-Kristin Åklint
Natur & Kultur 2008